Organizace letní sezony

25.05.2017

Pokud jste se rozhodli svěřit Vaše dítě do tenisové školy TC fit4all Brno, pak už se jen stačí stát naším členem. V následujícím textu se dozvíte, co takové členství obnáší.

Platba tenisové školy se skládá z členských příspěvků a poplatků za trenéra. Členský příspěvek bude 1800 Kč. Výše ceny trenéra závisí na počtu dětí ve skupině a tréninků v týdnu (viz přihláška). Členským příspěvkem budete mít uhrazený pronájem kurtů na letní sezonu, která probíhá od 17.4.2017 do 14.10.2017. Zároveň získá členskou kartu, která mu umožní využívat tenisové kurty bez dalších poplatků i mimo rámec tenisové školy v členských dnech, které jsou stanoveny na úterky a čtvrtky během školního roku, a období letních prázdnin. Pokud by chtěl jít člen hrát v jiný den školního roku, tak může také, ovšem za ceníkovou sazbu. Členskou kartu obdržíte na recepci při prvním vstupu na kurty. Na kartu je třeba složit vratnou zálohu 200 Kč. Rezervace kurtů probíhá buď na recepci centra, telefonicky na čísle 511 187 766, nebo na webu www.fit4all.cz v sekci online rezervace. Pokud půjdou hrát členové mezi sebou je kurt zdarma. Jestliže půjde hrát člen s hostem (nečlenem) platí se polovina ceníkové sazby. Váš příspěvek bude také použit na nákup veškerého vybavení a pomůcek k tréninku (míčky, kužely, švihadla, mini sítě, apod.). Ani oddílová trička nebudou chybět. Příspěvek také zahrnuje sparingové hodiny (2h týdně), kdy budou děti hrát zápasy pod dohledem trenéra, či pověřeného rodiče.

Prosíme o zaplacení členského příspěvku 1800 Kč nejpozději do 17.4.2017 na účet TC fit4all 2801151668/2010, nebo hotově hlavnímu trenérovi, Jakubovi Maškovi. Do poznámky k platbě na účet prosím uveďte jméno dítěte.

Tréninky jsou rozděleny na jarní přípravu (17.4.2017 - 23.6.2017). Potom navazují letní prázdniny, kdy tenisová škola nefunguje, ale je tu možnost příměstských táborů, nebo osobní operativní domluvy s trenérem na případných prázdninových hodinách. A na podzimní přípravu (4.9.2017 - 13.10.2017). Vyplněné přihlášky je nutno odevzdat do 30.3.2017. Přihlašování v průběhu sezony je možné, ovšem po domluvě s hlavním trenérem Jakubem Maškem, telefonicky na čísle 775 674 863, nebo emailem na tenis@fit4all.cz. Cena tréninků za jarní přípravu je různá, podle počtu dětí ve skupince a počtu tréninků (viz tabulka).

ceny tréninkových programů